Το πρόγραμμα Lidcombe είναι ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης τραυλισμού που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Έρευνας για τον Τραυλισμό της Αυστραλίας. Τον Μάιο του 2008 εκπαιδεύτηκαν στη μέθοδο οι πρώτοι Έλληνες λογοθεραπευτές από την Rosemarie Hayhow και Mary Kingston. Είναι ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης βασισμένο στη συμπεριφορά, σχεδιασμένο για παιδιά που έχουν αναπτύξει ομιλία με τραυλισμό στην ηλικιακή ομάδα των 2 – 6 ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των γονέων στο να παρατηρούν την ομιλία των παιδιών καθημερινά, σε αναζήτηση περιστάσεων ομιλίας με τραυλισμό, και στην προσφορά υποστηρικτικών και ενθαρρυντικών διορθώσεων σε αυτές τις στιγμές δυσκολίας στην ομιλία, με πιο σωστό λόγο.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 2 φάσεις. Τυπικά, η πρώτη φάση διαρκεί περίπου 3 – 6 μήνες και σε αυτή ο γονιός και το παιδί επιστρέφουν στην κλινική σε εβδομαδιαία βάση. Η δεύτερη φάση είναι το στάδιο συντήρησης ή σταθεροποίησης, όπου η ομιλία του παιδιού παρατηρείται περαιτέρω για τραυλισμό μέσα σε μια περίοδο 12 μηνών.

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για το πρόγραμμα Lidcombe έδειξαν ότι το πρόγραμμα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα στη διόρθωση της ομιλίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και εμφανίζει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα για παιδιά με ηλικία μέχρι 6 ετών. Ύστερα από αυτή την ηλικία, το πρόγραμμα δεν είναι τόσο αποτελεσματικό.