“Αθηνά Τεστ”

“Αθηνά Τεστ”

Το Αθηνά τεστ είναι ένα από τα πιο έγκυρα τεστ διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών, κατασκευασμένο στο Ψυχομετρικό Εργαστήριο του Τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χορηγείται από τους ειδικούς παιδαγωγούς και σχολικούς ψυχολόγους σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των

“ΜέταΦΩΝ Τεστ”

“ΜέταΦΩΝ Τεστ”

Το «ΜέταΦΩΝ τεστ» είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή. Το τεστ αποτελείται από δύο μέρη: Ø Το Αναπτυξιακό «ΜέταΦΩΝ τεστ» για τις ηλικίες 3;10-6;6 ετών, με διαγνωστικό χαρακτήρα

“Wisc-III”

“Wisc-III”

Το τεστ νοημοσύνης ‘’Wisc-III’’ είναι η ελληνική έκδοση των Κλιμάκων Nοημοσύνης Wechsler για Παιδιά (Wechsler Intelligence Scale for Children), του πιο απαραίτητου και ευρέως χρησιμοποιούμενου τεστ νοητικής αξιολόγησης για ηλικίες 6-16 ετών. Θεωρείται παγκοσμίως το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο ψυχομετρικό