Στο ‘’Επί-λεκτον’’, το ψυχοπαιδαγωγικό τμήμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με αυτισμό, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα, δυσκολίες στην επικοινωνία και ένταξη στη ομάδα,  προβλήματα συμπεριφοράς, γνωστικές ελλείψεις.

 

Πρόκειται για  εξατομικευμένο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και δεξιότητες κάθε παιδιού με στόχους που προκύπτουν  ύστερα από ακριβή αξιολόγηση και χορήγηση τεστ. Οι στόχοι αφορούν την κατάκτηση ποικίλων δεξιοτήτων όπως βελτίωση βλεμματικής επαφής, επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, οριοθέτηση, συγκέντρωση προσοχής καθώς και βελτίωση γνωστικών δεξιοτήτων όπως ταύτισης, κατηγοριοποίησης, ομαδοποίησης, μίμησης. Επίσης, αντικατάσταση προβληματικών συμπεριφορών με αποδεκτές και λειτουργικές, βελτίωση ακουστικής και οπτικής αντίληψης κ.α.

 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες, ανάλογα με τους στόχους που θα τεθούν, από ειδικό παιδαγωγό, σε συνεργασία με ψυχολόγο.

 

 

 

Ευγενικού Ελένη

Msc Ειδική Παιδαγωγός