Το τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης του «Επί-λεκτον» απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν μαθησιακές, ψυχοσυναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.

Το θεραπευτικό πλάνο των συνεδριών καθορίζεται από τη λήψη ιστορικού και από τη διαγνωστική αξιολόγηση. Αποτελεί ένα εξειδικευμένο και εξατομικευμένο πλαίσιο, όπου χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως η συζήτηση, η ανάγνωση παραμυθιών, τα παιχνίδια ρόλων, η ζωγραφική κ.α..

Η επιτυχία της θεραπευτικής διαδικασίας εξαρτάται σημαντικά και από τη συμμετοχή των γονέων σε αυτή, οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά για την εξέλιξη της θεραπείας αλλά και λαμβάνουν μέρος σε αυτή, όποτε κρίνεται απαραίτητο.

Ταυτόχρονα, εάν χρειαστεί υπάρχει παράλληλη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της θεραπευτικής ομάδας προκειμένου να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση της κάθε περίπτωσης.

Η παρέμβαση στοχεύει όχι μόνο στις πρωτογενείς δυσκολίες όπως η επιθετικότητα, το άγχος, οι φοβίες, οι ψυχαναγκασμοί κ.τ.λ. αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στη βελτίωση των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της συναισθηματικής έκφρασης, στην ενδυνάμωση σχέσης γονέα-παιδιού κ.α..

 

Λιλίτση Ελένη

Ψυχολόγος