Στο Επί-λεκτον, οι γονείς αλλά και οι φροντιστές των παιδιών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος προσχολικής ηλικίας έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ένα ενδιαφέρον  πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων ώστε να κατανοήσουν επαρκώς τις ιδιαιτερότητες του φάσματος και επομένως του παιδιού που φροντίζουν, με στόχο τη βελτίωση της ζωής και της καθημερινότητας σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 5 δίωρες συναντήσεις.

Υπεύθυνη Προγράμματος: Ευγενικού Ελένη                                                                                                                                                                                            Msc Ειδική Παιδαγωγός.

 

parents_group_streched

 

Ψυχοεκπαίδευση Γονέων Παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος