Χρήσιμες Πληροφορίες για τα Ταμεία

  • Κάλυψη Δαπανών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Τι χρειάζεται για να πάρετε αρχική έγκριση;

Το ‘’Επί-λεκτον: Κέντρο Λογοθεραπείας, Ειδικής αγωγής και Αυτισμού’’ δέχεται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

Μέσω των ταμείων είναι δυνατή η κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του ποσού θεραπείας.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε εάν είστε ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ είναι η εξής:

  1. Θα πρέπει να κλείσετε ραντεβού σε κάποιο δημόσιο νοσοκομείο, στο ιατροπαιδαγωγικό του τμήμα, όπου ειδική επιτροπή θα εξετάσει το παιδί σας ή τον πάσχοντα, και η οποία θα χορηγήσει την γνωμάτευση.
  2. Στην συνέχεια πρέπει η γνωμάτευση να θεωρηθεί από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ στην περιοχή σας.
  3. Βγάζετε φωτοτυπία την γνωμάτευση, τόσες όσοι οι μήνες που θα ισχύει.
  4. Στο τέλος του κάθε μήνα καταθέτετε στην Υπηρεσία Παροχών του ταμείου την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Κέντρου, τη φωτοτυπία της γνωμάτευσης που έχετε πάρει, μία υπεύθυνη δήλωση που σας δίνεται από την Υπηρεσία Παροχών και έχοντας μαζί το ατομικό βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου και θα εισπράξετε το αντίστοιχο ποσό που σας δικαιολογεί το ταμείο

Το ποσό κατατίθεται κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου.

Τι χρειάζεται για να πάρετε επανέγκριση;

Το παιδί πρέπει να επανεξεταστεί από τον φορέα που του έχει δώσει την αρχική γνωμάτευση, ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία, και εφόσον το Πρόγραμμα Αποκατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί και η συνέχιση του κρίνεται απαραίτητη, επανεγκρίνεται εκ νέου.

*Γνωματεύσεις από τα ΚΕΔΔΥ δεν γίνονται δεκτές στον ΕΟΠΥΥ.