Σχολική Ετοιμότητα

 

Είναι τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα παιδί για να είναι έτοιμο να προσαρμοστεί και να δεχτεί τα νέα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και να αντεπεξέλθει τις όποιες δυσκολίες συναντήσει στο σχολικό περιβάλλον.

Ετοιμότητα είναι η κατάσταση στην οποία το παιδί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει ν’ αποκτήσει μια νέα γνώση ή δεξιότητα.

Οι ειδικοί με τον όρο ετοιμότητα εννοούν την ωρίμανση του παιδιού η οποία περιλαμβάνει:

  • τη σωματική ανάπτυξη (εγκέφαλος, κινητικότητα, ομιλία)
  • την πνευματική ανάπτυξη (νοημοσύνη, γνωστική ανάπτυξη, μνήμη)

Τα παραπάνω θα συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης.

 

 

Πρώιμη ανίχνευση.

 

Η πρώιμη ανίχνευση αφορά έναν προληπτικό έλεγχο σχολικής ετοιμότητας ώστε να εντοπίσουμε έγκαιρα τα μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν είναι έτοιμα και αναπτυξιακά ώριμα να αρχίσουν το σχολείο. Στο Επί-λεκτον χορηγούμε εξειδικευμένα εργαλεία, τα οποία σε συνδιασμό με την κλινική μας παρατήρηση αλλά και την εμπειρία, δείχνουν την ετοιμότητα των παιδιών, ώστε να τους δώσουμε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν τυχόν δυσκολίες πριν την έναρξη του σχολείου και να προληφθούν  μελλοντικές ΜΔ και σχολική αποτυχία.