Στο κέντρο ‘’Επί-λεκτον’’, το πρόγραμμα συμβουλευτικής γονέων έχει ως σκοπό να βοηθήσει και να στηρίζει τους γονείς στην άσκηση του δύσκολου έργου που έχουν να επιτελέσουν, να ενημερώσει και να απαντήσει στα ερωτήματα και τις ανάγκες τους. Επίσης, το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης των γονέων ως προς το ρόλο τους και στην αποδοτικότερη συνεργασία και των δύο ώστε να νιώσουν αποτελεσματικοί και ευέλικτοι  και απευθύνεται σε γονείς παιδιών από βρεφική έως μετεφηβική ηλικία.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος συμβουλευτικής γονέων, έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ θετικά, τόσο όσον αφορά την εξέλιξη και ανατροφή των παιδιών, όσο και τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Επίσης, πραγματοποιούνται και ομάδες συμβουλευτικής γονέων στις οποίες μετέχουν συνήθως οι γονείς οι οποίοι επιζητούν περισσότερες γνώσεις αλλά και επικοινωνία. Οι γονείς ανταλλάσσουν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς και αναπτύσσουν εποικοδομητικό διάλογο με τη βοήθεια του  ειδικού που συντονίζει την ομάδα. Επιπλέον, δέχονται υποστήριξη και από τα άλλα μέλη της ομάδας, από τους άλλους γονείς, με τους οποίους προτείνουν λύσεις, εκφράζουν τους φόβους τους και τις ανησυχίες τους και στηρίζουν και οι ίδιοι συναισθηματικά ο ένας τον άλλο.

Λιλίτση Ελένη

Ψυχολόγος