Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την διάγνωση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση διαταραχών λόγου, ομιλίας και φωνής σε παιδιά και ενήλικες, ανεξαρτήτως αιτίας. Σκοπός της είναι να αναπτυχθεί η επικοινωνιακή ικανότητα, η καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και η παραγωγή λόγου στα άτομα αυτά.

Οι διαταραχές που χρήζουν λογοθεραπεία είναι :

  • Αρθρωτικές/Φωνολογικές Διαταραχές
  • Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Down κ.α)
  • Γλωσσικές Διαταραχές (Ειδική Γλωσσική Διαταραχή)
  • Αισθητηριακές Διαταραχές(Βαρηκοϊα)
  • Διαταραχές ροής της ομιλίας (Τραυλισμός,Ταχυλαλία)
  • Διαταραχές φωνής (Δυσφωνία, Αφωνία)
  • Διαταραχές Σίτισης- Κατάποσης (δυσφαγία)
  • Διαταραχές λόγου (Αφασία, Καθυστέρηση λόγου)
  • Διαταραχές στην πραγματολογία

 

Στο τμήμα Λογοθεραπείας του ‘’Επί-λεκτον’’ παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης, αξιολόγησης και θεραπείας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

 

Οι θεραπευτικές συνεδρίες είναι εξατομικευμένες και με συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι προκύπτουν ύστερα από αξιολόγηση του παιδιού και ενημέρωση των γονέων. Η αξιολόγηση γίνεται με αξιόπιστα εργαλεία για την αξιολόγηση των διαφόρων διαταραχών, τα οποία είναι εξ’ αρχής κατασκευασμένα ή προσαρμοσμένα και σταθμισμένα σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα. Κάποια από αυτά είναι η ‘’Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης’’, η ‘’Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου’’, οι ‘’Εικόνες Δράσης: Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας’’, ΜέταΦων τεστ’’, το ‘’Ε.Δ.Α.Λ.Φ.Α’’, το ‘’TOPL’’.

 

Επίσης, οι γονείς και οι οικείοι των παιδιών ή των ενηλίκων έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται μετά από κάθε συνεδρία ή σε τακτικά χρονικά διαστήματα για την πορεία του προγράμματος από την ειδικό, να παρακολουθούν συνεδρίες, να λαμβάνουν οδηγίες για το πώς θα βοηθήσουν τον οικείο τους. Στις θεραπείες εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι προσέγγισης για την κάθε διαταραχή. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται τα συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας, ‘’ΜΑΚΑΤΟΝ’’ και ‘’PECS’’, το ‘’Πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης και Αυτισμός’’, το πρόγραμμα “Lidcombe’’ για τον πρώιμο τραυλισμό, η μέθοδος ‘’Άγγιξε και Πες’’.

 

Από την πλευρά της ειδικού, κύριο μέλημά της είναι η συμμετοχή της στην βελτίωση των δυσκολιών του κάθε θεραπευόμενου ξεχωριστά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για τον λόγο αυτό, παρακολουθεί τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της Λογοθεραπείας και εκπαιδεύεται σε νέες μεθόδους προσέγγισης και αξιολόγησης.

 

Ευγενικού Ουρανία

Λογοθεραπεύτρια