Στο κέντρο ‘’Επί-λεκτον’’ λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής, εργοθεραπείας, ψυχοπαιδαγωγικού, ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής γονέων με εξατομικευμένες θεραπευτικές συνεδρίες και συγκεκριμένους στόχους οι οποίοι προκύπτουν ύστερα από λήψη ιστορικού και αξιολόγηση του παιδιού ή του ενήλικα και ενημέρωση των γονέων ή των οικείων. Επίσης, υπάρχει άμεση συνεργασία με παιδοψυχίατρο. Τέλος, οι γονείς και οι οικείοι των παιδιών ή των ενηλίκων έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται τακτικά για την πορεία του προγράμματος.