Η εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται και στοχεύει στην ικανότητα του ατόμου να εκπληρώσει τα καθήκοντα (υποχρεώσεις) που απορρέουν από το ρόλο του (πχ. μαθητής) και τα οποία είναι ανάλογα του αναπτυξιακού σταδίου που βρίσκεται (ηλικία, φύλο) και των κοινωνικοπολιτιστικών συνθηκών (περιβάλλον).

Επίσης, παρεμβαίνει στο περιβάλλον, στο οποίο δρα και αλληλεπιδρά το παιδί, και το προσαρμόζει κατάλληλα, έτσι ώστε να υπάρξει μια συνεχή διαδικασία παροχής ερεθισμάτων.

Οι τομείς που ασχολείται η εργοθεραπεία είναι:

 • Αυτοφροντίδα – Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής
 • Προσωπική υγιεινή
 • Διατροφή
 • Ένδυση
 • Μετακίνηση
 • Φροντίδα υγείας
 • Επικοινωνία
 • Κοινωνικότητα
 • Σεξουαλικές σχέσεις
 • Παραγωγικότητα – Εργασιακές δραστηριότητες
 • Διαχείριση σπιτιού
  1. Καθαριότητα
  1. Αγορές (τροφίμων, ρούχων)
  1. Προετοιμασία γευμάτων
  1. Διαχείριση χρημάτων
  1. Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες (σχολείο, μελέτη)
 • Παιχνίδι – Ψυχαγωγικές δραστηριότητες – ελεύθερος χρόνος – διασκέδαση
 • Αθλητισμός
 • Χόμπι

Το παιδί εκπαιδεύεται στις:

 • Κινητικές δεξιότητες
 • Αισθητηριακές δεξιότητες
 • Γνωστικές δεξιότητες
 • Ψυχολογικές ενδοπροσωπικές δεξιότητες (ανεξαρτησία, αυτοέλεγχος, αυτονομία)
 • Κοινωνικές – διαπροσωπικές δεξιότητες (επικοινωνία)

Στο τμήμα εργοθεραπείας του ‘’Επί-λεκτον’’ , το πρόγραμμα της εργοθεραπείας έχει σαν στόχους τον σχεδιασμό και τη δημιουργία προγραμμάτων, με επιστημονικά καθοριζόμενες δραστηριότητες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη, βελτίωση και διατήρηση της λειτουργικότητας του ατόμου.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος εργοθεραπείας πραγματοποιείται αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η αξιολογητική διαδικασία.

Οι δραστηριότητες είναι ειδικά επιλεγμένες με βάση τα ενδιαφέροντα του παιδιού, τις δεξιότητες του (κινητικές, γνωστικές, κοινωνικές) και κυρίως την προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του παιδιού.