Το τμήμα ειδικής μάθησης του κέντρου ‘’Έπί-λεκτον’’ απευθύνεται σε παιδιά δημοτικού και γυμνασίου που αντιμετωπίζουν σχολική αποτυχία ή ειδικές και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες.

 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα δομείται ύστερα από λήψη ιστορικού και αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ του παιδιού στους τομείς της ανάγνωσης, της κατανόησης, περιγραφής, της γραφής ( αυθόρμητη και ορθογραφία) αλλά και της αριθμητικής και τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων. Τα προγράμματα που εφαρμόζεται στοχεύει να δώσουν την ευκαιρία στο παιδί  να αναπτύξει όλες του τις δεξιότητες, ικανότητες και ταλέντα, να βελτιωθεί δηλαδή μέσα από τα «δυνατά» του σημεία και στις δραστηριότητες στις οποίες παρουσιάζει  αδυναμίες, ελλείψεις και δυσκολίες. Η παρέμβαση γίνεται με πλούσιο παιδαγωγικό υλικό, σε έντυπη αλλά και  ηλεκτρονική μορφή με εξελιγμένα λογισμικά και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το γονεϊκό αλλά και σχολικό περιβάλλον του παιδιού.

 

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να ξεπεράσει ή να μετριάσει  τις δυσκολίες του και να  βελτιώσει τις ακαδημαϊκές του δεξιότητες και να έχει μια επιτυχημένη πορεία και καθημερινότητα στο σχολείο.

 

Εξίσου σημαντική θεωρούμε τη δημιουργία των ευνοϊκότερων συνθηκών μελέτης στο σπίτι, ώστε η μάθηση να επενδυθεί θετικά. Συνεπώς παρέχουμε συμβουλευτική στήριξη στους γονείς ώστε να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τη στάση και συμπεριφορά του παιδιού τους ως προς τη μάθηση και να  ενισχύσουμε στο κίνητρο του ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε και με το σχολικό πλαίσιο του παιδιού ώστε να έχουμε γενίκευση των δεξιοτήτων και μέσα στην τάξη.

 

Ευγενικού Ελένη

Msc Ειδική Παιδαγωγός