Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές αναφέρεται στις διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης ταυτόχρονα, γι’ αυτό και ονομάζονται «διάχυτες». Ο αυτισμός εντάσσεται στην κατηγορία αυτή των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών και το παιδί μπορεί να παρουσιάζει έντονα μειωμένη ικανότητα για κοινωνική αλληλεπίδραση, για συναισθηματική αμοιβαιότητα ή για επικοινωνία, να εμφανίζει στερεότυπη συμπεριφορά και στερεότυπα ενδιαφέροντα. Συνεπώς, πρόκειται για ένα σύνδρομο που απαιτεί εξειδικευμένη παρέμβαση από έμπειρους και καταρτισμένους θεραπευτές.

 

Το κέντρο ‘’Επί-λεκτον’’ παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ατομικά και ομαδικά, τα οποία στηρίζονται στις σύγχρονες προσεγγίσεις του TEACH, των εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας  ΜΑΚΑΤΟΝ και PECS και του ‘’Πρόγραμματος Εντατικής Αλληλεπίδρασης και Αυτισμός’’, ανάλογα με το δυναμικό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.