Το κέντρο ‘’Επί-λεκτον’’ απευθύνεται σε παιδιά, ενήλικες και τις οικογένειες τους, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όπως λόγου και ομιλίας,  δυσκολίες στην επικοινωνία, ειδικές και γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, διάσπαση προσοχής- υπερκινητικότητα, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, διάφορα σύνδρομα όπως το Down, προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές δυσκολίες κ.α.

Επίσης, απευθύνεται στις οικογένειες των ατόμων αυτών που χρειάζονται στήριξη, συμβουλευτική, ερμηνεία των δυσκολιών και δόμηση του οικογενειακού και οικιακού περιβάλλοντος.

Παρέχεται η δυνατότητα διάγνωσης και αξιολόγησης των θεραπευομένων από την διεπιστημονική ομάδα του κέντρου, θέτοντας τη βάση του σχεδιασμού της αποτελεσματικότερης θεραπευτικής παρέμβασης.

Οι θεραπευτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της ειδικής αγωγής – λογοθεραπείας – εργοθεραπέιας – συμβουλευτικής και ψυχολογίας και εκπαιδεύονται σε νέες μεθόδους προσέγγισης και αξιολόγησης. Επίσης, στηρίζονται από εποπτείες από έμπειρους εξωτερικούς επόπτες.